Plantilles i ortesis

Què són les plantilles?

Hi ha diferents tipus de plantilles: biomecàniques, posturals, ortopèdiques (anomenarem ortopèdiques a les que es fan a l'ortopèdia).

En MG podologia realitzem plantilles biomecàniques, i ... ¿això què és? Entenem per plantilles biomecàniques un tipus de tractament que es realitza mitjançant uns suports plantars i la finalitat és compensar alteracions biomecàniques que pugui patir la persona. En un llenguatge més col·loquial, si per exemple els nostres peus al recolzar a terra s'inclinen cap a dins, o cap a fora, o el nostre arc plantar es "s'enfonsa" i desapareix en trepitjar, oa les nostres empremtes apareixen zones amb excés de suport i altres que no donen suport al que haurien de ...

Totes aquestes alteracions que moltes vegades no només afecten els peus, sinó que també veuen compromeses els genolls, el maluc, l'esquena, etc. Poden ser millorades i compensades mitjançant unes plantilles biomecàniques.

Com es fan les plantilles?

Després de realitzar l'exploració biomecànica s'arriba a un diagnòstic que ens dóna una idea de com seria el millor tractament per al pacient. Poden ser plantilles o no. Si creiem que unes plantilles millorarien la seva condició, es prenen unes mesures i es confecciona el tractament desitjat.

Al mercat disposem d'una gran varietat de materials especialitzats per a confeccionar plantilles. Hi ha materials dissenyats per col·locar a les diferents parts del peu (avantpeu, migpeu, retropeu) i per afavorir la seva funció durant la marxa per exemple al taló per absorbir impactes, en avantpeu per propulsar, etc. Fins i tot hi ha materials específics per a col·locar en zones de suport doloroses per disminuir el dolor i altres més rígids per sostenir el peu.

Arribats a aquest punt, escollim la millor combinació per tractar les alteracions que hàgim detectat i fem la plantilla.

Aquesta metodologia ens proporciona poder realitzar tractaments individualitzats i adaptats a cada persona i morfologia. Dada important a l'hora de l'èxit en el tractament.

Ortesis de silicina

La ortesis de silicona és una altra opció com a tractament biomecànic i se sol utilitzar quan hi ha alguna patologia que cursa amb alteracions a nivell de l'avantpeu.
Per realitzar-les s'utilitza un tipus de silicona emmotllable, que en barrejar-la amb un catalitzador s'endureix i manté la forma desitjada. S'adapta directament sobre el peu del pacient, primer en descàrrega i posteriorment calçant i caminant per aconseguir que la seva forma sigui el més fidel a les estructures on va a anar encaixada.
Hi ha tres tipus d'ortesis:

  • Ortesi correctores: amb les quals es busca corregir una posició inadequada ja sigui de dits, articulacions, etc.
  • Ortesi pal·liatives: com diu la paraula busquen alleujar una zona de sobrecàrrega o frec excessiu i així descarregar la pell compromesa.
  • Ortesi substitutiva: indicades en el cas d'amputacions digitals, per omplir el buit resultant i que no es deformin els dits contigus a l'amputació.

Algunes de les patologies més freqüents en les que se solen utilitzar són els dits en urpa, helomes interdigitals (call que surt entre dos dits per la compressió entre ells), dits supra o infraductus (dits que es col·loquen per sobre o per sota del contigu ), amputacions digitals ...