Podologia General

La podologia és la ciència que estudia els peus, la seva fisiologia i la relació amb la resta del cos. I s'encarrega del tractament, cura i prevenció de les possibles patologies que puguin aparèixer en ells o com a conseqüència d'ells.

Dins de la podologia podem diferenciar la quiropodologia i l'ortopodologia:

La Quiropodologia

Engloba els tractaments que podem realitzar mitjançant diverses tècniques manuals, amb o sense instrumentació. Dins d'aquest camp trobem tant les patologies a nivell dèrmic (fongs, berrugues, excés de sudoració o olor, durícies, ulls de poll ...), com a nivell unguial (ungles encarnades, fongs, engruiximent o debilitat ...).

La Ortopodologia

Estudia les alteracions biomecàniques i les tracta mitjançant la confecció de plantilles fetes a mida i personalitzades per a cada cas.

MG Podologia · Sant Joan Despí Barcelona
Podologia esportiva a Sant Joan Despí, podologia infantil, anàlisi de la trepitjada, estudis biomecànics de la marxa ...
Els peus dels nens creixen, les seves sabates no !. El peu d'un nen, necessita moltes cures i una atenció especial.
MG Podologia Barcelona, plantilles per a peus de risc, diabètics, plantilles esportives infantils ...