Podologia pediàtrica

Durant la infància i moltes vegades a causa del creixement i poca maduresa de les estructures osteoarticulars, poden aparèixer diferents malalties que poden arribar a afectar les activitats rutinàries dels nens (córrer, saltar, o qualsevol que requereixi una activitat física).

Aquí és on la podologia infantil pot oferir un gran ventall d'opcions per tractar i pal·liar les molèsties que puguin sorgir, fent més suportable aquesta etapa i intentant que no hagin de prescindir de cap activitat.

És molt important tenir cura dels hàbits posturals i estar alerta de qualsevol signe que ens cridi l'atenció, com si cauen sovint, es cansen abans que altres nens o veiem alguna posició "rara" de cames i / o peus.

Hem de tenir en compte que el fet que adoptin una postura correcta tant en seure com l'estar de peu pot prevenir problemes en el futur.

Però on aquesta especialitat adquireix més importància és quan parlem de prevenció. A l'estar en creixement, durant l'exploració del nen podem observar algunes alteracions que poden arribar a patologia en l'edat adulta i mitjançant el coneixement, proposar algun tractament per evitar o retardar el desenvolupament d'aquesta.